Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.02.2016
Дата публікації 20.01.2016 09:27:21
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс"
Юридична адреса* 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 5
Керівник* Дрогобецька Ніна Іванівна - Віце-президент Товариства. Тел: (044) 484-61-45
E-mail* uzimpex@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство

«Укрзерноімпекс» (код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 лютого 2016 року, о 12.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. .Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 18 лютого 2016 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 18 лютого 2016 року – 15 лютого 2016 року.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Про затвердження Статуту ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
  3. Про затвердження Положення про правління  ПрАТ «Укрзерноімпес», викладеного в новій редакції.
  4. Про затвердження  Положення про загальні зборі акціонерів ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
  5. Про затвердження Положення  про ревізора ПрАТ «Укрзерноімпекс»
  6. Про обрання Голови правління ПрАТ «Укрзерноімпекс».
  7. Про призначення керівника ПрАТ «Укрзерноімпекс».
  8. Про призначення відповідальної особи – розпорядника рахунків у цінних паперах.

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар правління Товариства. Телефон для довідок - 484-61-45.

Заступник Голови правління –  віце-президент товариства  

Дрогобецька Н.І.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Віце-президент Товариства Дрогобецька Ніна Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.01.2016
(дата)