Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.11.2013
Дата публікації 29.11.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "УКРЗЕРНОIМПЕКС"
Юридична адреса* Україна, 01021, м.Київ, вул.Дарвiна,5
Керівник* Подвальников Дмитро Федорович - Президент Товариства. Тел: (044)4846145
E-mail* uzimpex@svitonline.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі Правління Товариства та посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення загальних зборів акціонерів ( протокол №12 від 28.11.2013 року).
1) Припинено повноваження члена правління та посади віце-президента Товариства Костенецького Станіслава Івановича (буде звільнений з посади 30.11.2013 року). Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Непагашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. Частка в статутному капіталі Товариства складає 8%. Строк на якому посадова перебувала на посаді - 10 років.
2) Припинено повноваження члена правління Товариства Рєзніковій Людмили Анатоліївни. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. Акціями Товариства не володіє. На посаді перебувала 1,5 року.
3) Обрано на посади:
- президента Товариства Подвальникова Дмитра Федоровича. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Непагашеної судимості зв корисливі та посадові злочини не має. Частка у статутному капіталі Товариства складає 92%. Строк на якому посадова особа перебуватиме на посаді - до 03.04.2014 року;
- тимчасово виконуючої обов'язки віце-президента Товариства Дрогобецьку Ніну Іванівну. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Непагашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Працювала на посаді головного бухгалтера Товариства. Строк на якому посадова особа перебуватиме на посаді - до 03.04.2014 року;
- тимасово виконуючої обо'вязки головного бухгалтера Товариства Бобро Людмилу Миколаївну. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Працювала на посаді заступника головного бухгалтера. Строк на якому посадова особа перебуватиме на посаді - до 03.04.2014 року.
4)Членами правління Товариства обрано:
- Голова правління Товариства- Подвальникова Дмитра Федоровича. Частка в статутному капіталі Товариства складає 92%. Строк на якому посадова особа перебуватиме на посаді - до 03.04.2014 року;
-Член правління - Дрогобецьку Ніну Іванівну. Акціями Товариства не володіє. Строк на якому посадова особа перебуватиме на посаді - до 03.04.2014 року;
- Член правління - Маісейка Миколу Микитовича. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Непагашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює на посаді помічника президента Товариства. Акціями Товариства не володіє. Строк на якому посадова особа перебуватиме на посаді - до 03.04.2014 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент Товариства Подвальников Дмитро Федорович