Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2013
Дата публікації 26.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "УКРЗЕРНОIМПЕКС"
Юридична адреса* Україна, 01021, м.Київ, вул.Дарвiна,5
Керівник* Подвальников Дмитро Федорович - Президент Товариства. Тел: (044)4846145
E-mail* uzimpex@svitonline.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
У відповідності до вимог ст.32 Закону України "Про акціонерні товариста" правлінням товариства у встановлені строки було надано повідомлення (відомості НКЦПФР № 16) про проведеня позачеговиз зборів акціонерів з датой проведення 25.02.2013 року о 14.00. У звязку з відсутністю кворуму, на час закінчення реєстрації акціонерів, загальні зборі не відбулися.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Товариства Подвальников Дмитро Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2013
(дата)