Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.01.2013
Дата публікації 29.01.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "УКРЗЕРНОIМПЕКС"
Юридична адреса* Україна, 01021, м.Київ, вул.Дарвiна,5
Керівник* Подвальников Дмитро Федорович - Президент Товариства. Тел: (044)4846145
E-mail* uzimpex@svitonline.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс" (код 22909745) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 лютого 2013 року, о 14.00 за адресою:01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Реєстрація акціонерів та їх представників - 25 лютого 2013 року з 13.00 до 13.45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 25 лютого 2013 року - 22 лютого 2013 року.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
2. Про створення відокремлених підрозділів ПрАТ "Укрзерноімпекс".
3. Про затвердження Положень відокремлених підрозділів ПрАТ "Укрзерноімпекс".
4. Про призначення керівних осіб відокремлених підрозділів ПрАТ "Укрзерноімпекс" та встановлення переліку повноважень щодо надання цим особам.
З інформацією, що стосується порядку денного можно ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів. Телефон для довідок - 484-61-45.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24 січня 2013 року, Відомості ДКЦПФР № 16.
Голова правління - президент Товариства Подвальников Д.Ф.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Товариства Подвальников Дмитро Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.01.2013
(дата)